Monday, June 8, 2015

Mera Kutta Hai Khandaani

////////////based on song:mera juta hai japani/////////
mera kutta hai khandaani
karta hai kukurtaani                     ;kukur=kuta
bho - bho karke bhagta hai
jb uspe koi dalta hai pani

mera kuta hai khandaani
usko pas ke kute doston se hai pareshaani
dinbhar sone ke alawa kuchh nhi karta
par bho - bho karna yad hai usko muhjabani 

No comments:

Post a Comment