Saturday, April 11, 2015

Laila Majnu Ki Atma Bhi Jalkar Rakh Ho Jayega

kuchh bole to doston ko shaq 
aur bhagwan ko vishwas ho jayega
pas na hokar bhi tu khash ho jayega 
aur hame umid hai ki hamari pyar dekhkar
laila majnu ki atma bhi jal kar rakh ho jayega

No comments:

Post a Comment