Thursday, April 2, 2015

lab bhi mulaqat karte hain


kuchh gustakhi sath karte hain
ao paas mere kuchh bat karte hain
Hum dono ko ishk hai  ek dusre se
chalo batayen lab bhi mulaqat karte hain

No comments:

Post a Comment