Saturday, August 27, 2016

naam lekar

Mazhab bhi kiya kaam karta hai
Azadi ka naam lekar Gulaam karta hai

No comments:

Post a Comment