Sunday, August 28, 2016

kya paya hai

Kya bayaan kare.N ki humne unse kya paya hai
kii unki tariif ke liye bhi unka sikhaya alfaaz kaam aaya hai


No comments:

Post a Comment