Monday, March 2, 2015

GHATNA GHAT JAYEGI


etne pyar se mat dekh

warna pyar ki ghatna ghat jayegi
mere dil ka pench apne jagah se hat jayegi
aur fir tu khudko koshegi
jab esh kale kalute se pat jayegi 

No comments:

Post a Comment